Sản phẩm thịt lợn thảo dược.

Thịt lợn thảo dược là sản phẩm được tạo ra từ những chú lợn khỏe mạnh, nuôi dưỡng bằng thức ăn thảo dược không ăn cám công nghiệp và thức ăn tăng trọng.

Thịt  lợn thảo dược là sản phẩm được tạo ra từ những chú lợn khỏe mạnh, nuôi dưỡng bằng thức ăn thảo dược không ăn cám công nghiệp và thức ăn tăng trọng.

Hướng ẫn

Nấu trước khi  sử dụng

Bảo quản: Nhiệt độ 0-4 đ c thời gian sử dụng 5 ngày ở nhiệt  độ 18 độ và s dụng 3 tháng.

Lưu ý không để hỏng túi hút chân không